Životospráva

 • Stravování dětí je zajišťováno vlastní kuchyní, kterou mateřská škola disponuje.
 • Snažíme se dětem pomoci vytvořit rozumné stravovací návyky, které je budou provázet po celý život. Mezi jednotlivými jídly je dodržován předepsaný tříhodinový interval. Děti nejsou do jídla nuceny, ale vedeny k ochutnávání veškerých potravin. Dětem je po celý den poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Děti mají možnost ovlivnit velikost své porce jídla, mohou si zvolit ze dvou nápojů (pokud dítě nepije mléko, může si vzít čaj).
 • Během dopoledne je dětem k dispozici zeleninová nebo ovocná mísa.
 • Po celý den mají děti přístup k pití v podobě čaje, ovocných džusů, vitamínových nápojů nebo minerální vody. Dodržování pitného režimu je podněcováno učitelkami. V letních měsících příjem tekutin zvyšujeme.
 • S jídelníčkem se mohou rodiče seznámit na nástěnce v šatně, kde je vyvěšen.
 • Vedeme děti k samostatnosti, některé svačinky (např. pomazánky) si mohou připravovat samy.
 • Podporujeme tvorbu kultury stolování např.: čekáme na sebe při jídle, popřejeme si dobrou chuť, prostírání i jídlo si děti mohou přinést samy. Učíme je jíst příborem. Mladší děti postupně tyto úkoly zvládají také.
 • Střídáme volné i řízené aktivity s ohledem na stanovené uspořádání dne, věkové složení tříd a individuální potřeby jednotlivých dětí.
 • Pohybová činnost je podněcována i řízenými pohybovými hrami a činnostmi.
 • Při každodenním pobytu venku dětem dáváme dostatečný prostor pro spontánní pohybové aktivity. Délka a náplň odpovídá meteorologickým podmínkám.
 • Odpočinek upravujeme podle individuálních potřeb dětí. Děti do spánku nenutíme, mohou pouze odpočívat. Ty děti, které nechtějí spát ani odpočívat, mají k dispozici nabídku doplňkových aktivit a jiných klidných činností ve třídě.
 • V naší mateřské škole klademe důraz na harmonické prostředí. Základem takového prostředí jsou přátelské a vlídné vztahy mezi učitelkami a dalším personálem, vztahy personálu k dětem a k rodičům.
 • Učitelky se snaží jít dětem příkladem (dodržují pitný režim, jdou vzorem při stolování, oblékání, korigují své emoce, vyjadřují své přání a pocity).
 • Děti mají možnost chodit během celého dne dle svých potřeb do umýváren i na WC. V umývárnách máme pravidlo neběhat a necákat, aby se předešlo zbytečným úrazům, děti jsou s ním obeznámeny.