Psychosociální podmínky

 • Pro to, aby se děti cítily ve školce co nejlépe, máme uzpůsobeno jak technické prostředí, tak pravidla stanovena ve třídě:

  • Třídy jsou vymalovány zelenou a modrou barvou Zelená barva je barvou přírody, rovnováhy, klidu a naděje. Působí uklidňujícím dojmem a pohled na zelenou barvu pomáhá regeneraci a načerpání nové síly. Modrá barva je barvou rovnováhy, klidu, míru a harmonie.je nejjasnější teplou barvou s povzbuzujícím a rozveselujícím účinkem.
  • V naší školce máme také pravidlo, které umožňuje dětem přinést si z domova jim blízký předmět, který jim navodí pocit bezpečí, připomene rodinné zázemí a pocit lásky. Ať už se tedy jedná o polštářek na spaní nebo oblíbenou hračku, symboly domova jsou u nás vítány.
  • Naše školka je školkou otevřenou. Umožňujeme pozvolný průběh socializace. Ve snaze o individuální přístup ke každému dítěti poskytujeme možnost postupného zvykání. Dítě zprvu může docházet hrát si s rodičem do prostředí třídy tak jak je mu to příjemné. Dále je umožněna nepravidelná docházka - dítě si chodí ráno hrát jednou nebo dvakrát v týdnu na cca hodinu bez dospělého, aby si zvykalo na nepřítomnost rodiče, ovšem na přítomnost ostatních dětí.
  • Náš vzdělávací plán zpracováváme tak, aby byly dodrženy všechny potřeby dětského vývoje. Velký prostor má u nás volná hra dětí. Řízené činnosti jsou uzpůsobeny věkové skupině, s níž se pracuje. Děti mají během dne vyvážený program skládající se z volné hry, řízených aktivit a tělovýchovných chvilek, tak aby nedocházelo k přetěžování ani strádání dětí. Význam je kladen i na dostatečnou relaxaci. Ta je nezbytnou součástí každého dne.
  • Učitelky se snaží plně věnovat svou pozornost všem dětem a to bez rozdílů. Všechny děti u učitelky najdou vždy oporu, pochopení, lásku, a v neposlední řadě vzor.
  • Snažíme se dětský věk zachovat co nejdéle tím, čím ve své nejhlubší podstatě je. Světem radosti, bezstarostnosti, fantazie a her. Děti by neměly být ovlivněny stresem běžného dne, a proto jim v naší školce poskytujeme dostatek času, prostoru, podnětů ke hrám, rozvoji fantazie a spolupráce s vrstevníky, aby si toto období mohly co nejvíce užít a prožít. Protože na kladných zkušenostech a emocích budou stavět celý svůj budoucí život.
  • Učitelky dbají na efektivní způsob komunikace, ve které usilujeme o to, abychom se všichni domluvili tak, aby to bylo prospěšné. Snažíme se o komunikaci, která neubližuje, ale řeší problémy. Používáme i zpětnou vazbu, která vypovídá o tom, co se nám líbí, co bychom rádi změnili, nebo o tom, jak se děti ve třídě cítí a co si myslí o různých událostech, situacích, lidech.
  • Dáváme dětem prostor pro samostatnost. Poskytujeme jim možnost výběru.
  • Snažíme se dětem dávat jakýkoli upřímný akt ocenění a uznání včetně skutečného pohlazení.
  • Prostřednictvím her děti navazují sociální kontakty se skupinou vrstevníků, vytváří přirozený prostor pro učení prosociálním dovednostem.
  • Tím opravdu základním zdrojem pocitu bezpečí a lásky je důvěrný vztah. Vazba mezi učitelkami a dětmi, mezi učitelkami a rodiči.