Aktuality


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY CHLUMANY, OKRES PRACHATICE PRO ROK 2022/2023

Zápis proběhl: 5.5.2022

V řádném termínu bylo přijato 8 žádostí

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Chlumany, okres Prachatice, Chlumany 60, 38422 Chlumany, rozhodla v Souladu s ustanovením § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 a § odst. Zákona č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje těmto žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Chlumany, okres Prachatice:

Registrační číslo přihlášky

Rozhodnutí

1/a/2022 Přijato

2/a/2022 Přijato

3/a/2022 Přitato od 3.1.2023

4/a/2022 Přijato

5/a/2022 Přijato

6/a/2022 Přijato

7/a/2022 Přijato

8/a/2022 Přijato 

Dne 31.5.2022, v Chlumanech

Mgr. Milada Kokšteinová

ředitelka školy


                                                                 více info v sekci - Pro rodiče - zápis do MŠV pondělí 4.4.2022 budou dveře naší školky otevřené všem zájemcům o vzdělávání v naší škole, ale nejen jim. Přijďte si prohlédnout prostory školy, podívat se jak s dětmi pracujeme a co je u nás nového. Rády zodpovíme všechny vaše otázky. Těšíme se na setkání, tým mateřské školy.Dne 3.3.2022 bude v mateřské škole probíhat dětský maškarní karneval. V letošním roce na téma ZVÍŘÁTKA. Prosíme rodiče o vhodný kostým. 


Nařízení KHS

Potvrzuji nařízení karantény pro MŠ Chlumany, kteří byli v kontaktu s nakaženou osobou COVID - 19 dne 10.2. 2022. Karanténa trvá 5 dní od posledního kontaktu s pozitivní osobou, tj. do 14. 2. 2022 včetně. V případě, že se u těchto žáků během karantény objeví příznaky COVID - 19, je doporučováno zůstat doma a podrobit se PCR testu.

Protože s nakaženou osobou byly v kontaktu všechny děti i personál, bude mateřská škola po dohodě se zřizovatelem dne 14.2. uzavřena.

Děkujeme za pochopení

Kokšteinová

ředitelka školy


Nařízení KHS

Potvrzuji nařízení karantény pro MŠ Chlumany, kteří byli v kontaktu s nakaženou osobou COVID - 19 dne 31. 1. 2022. Karanténa trvá 5 dní od posledního kontaktu s pozitivní osobou, tj. do 5. 2. 2022 včetně. V případě, že se u těchto žáků během karantény objeví příznaky COVID - 19, je doporučováno zůstat doma a podrobit se PCR testu.

Protože s nakaženou osobou byly v kontaktu všechny děti, bude mateřská škola dne 4.2. uzavřena.

Děkujeme za pochopení 

Kokšteinová

ředitelka školy


Dne 25.01. 2022 proběhne Rodičovská schůzka 

V průběhu schůzky budou rodiče seznámeni s pojmy 

 • školní zralost
 • oblasti vzdělávání
 • příprava k zápisu do ZŠ
 • rozvoj a osvojení klíčových kompetencí u dítěte ukončujícího předškolní vzdělávání
 • diagnostika rozvoje dítěte
 • individuální konzultace pokroků dítěte
 • diskuse

Schůzka se koná za dodržení veškerých aktuálně platných epidemiologických opatření.

Děkuji za jejich dodržování

ŘŠ M. Kokšteinová

Uzavření Mateřské školy Chlumany

Mateřská škola Chlumany bude vzhledem k provozním důvodům a po dohodě se zřizovatelem uzavřena a to od 15.12.2021 do 22.12.2021.

Děkuji za pochopení

Mgr. Lucie Kašparová

zastupující ředitelka MŠ ChlumanyVážení rodiče, 

od čtvrtka 16.9.2021 po pátku 17.9.2021 bude vzhledem ke chřipkové epidemii Mateřská škola Chlumany uzavřena.

Děkujeme za pochopení 

MŠ ChlumanyRoční harmonogram akcí MŠ

na školní rok 2021/22

Termíny a časy mohou být ještě upřesněny. 

ZÁŘÍ 2021

so 4. 9. v 9:00- vystoupení kouzelníka Čáry Kluka na Chlumanských trzích 

čt 9. 9. v 17:00-  Rodičovská schůzka

24.9. v 10:00- Focení v MŠ

ŘÍJEN 2021

so 2. 10. - vystoupení divadélka Kos na Chlumanských trzích

út 5. 10.- Logopedické vyšetření v MŠ (Mgr. Leona Červíková- logoped SPC)

po 18.10.- vzdělávací program pro MŠ- Malování se sovou

LISTOPAD 2021

PROSINEC 2021

pá 3.12.- Mikulášská nadílka

po 6.12. - Zdobení vánočního stromečku

8.12.-10.12.- Pečení vánočních perníčků

15.12. od 17 hod.- Vánoční besídka na zahradě MŠ- zrušeno

20.12.- Ježíšek v MŠ- zrušeno (přesunuto na leden)

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY CHLUMANY, OKRES PRACHATICE PRO ROK 2021/2022

Zápis proběhl ve dnech od 2. 5. 2021 do 16. 5. 2021

V řádném termínu bylo přijato 5 žádostí o přijetí.

Volná kapacita pro školní rok 2021/2022 činní 9 míst pro děti starších tří let nebo dle vyhlášky o předškolním vzdělávání č.14/2005 Sb, v platném znění k 1.9.2020 o snižování kapacity MŠ při přijetí dítěte mladšího tří let, celkového počtu 24 míst.

Ředitelka školy vydala v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, dle správního řádu 500/2004 Sb., a na základě kritérií stanovených pro zápis na školní rok 2021/2022 následovně:

K předškolnímu vzdělávání v MŠ Chlumany, okres Prachatice byly přijaty/nepřijaty tyto děti:

Registrační číslo přihlášky                                              Rozhodnutí

1/a/2021                                                                            Přijato od 1.9.2021

2/a/2021                                                                           Přijato od 1.9.2021

3/a/2021                                                                           Přijato od 1.9.2021

4/a/2021                                                                           Přijato od 1.9.2021

5/a/2021                                                                           Přijato od 1.9.2021


Kapacita mateřské školy pro školní rok 2021/2022 není naplněna. Volná místa: 3.

Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte je vedeno v Matrice MŠ Chlumany, okres Prachatice, kde je možné do spisu nahlédnout. Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání 

do Mateřské školy Chlumany, okres Prachatice

Zápis dětí do MŠ Chlumany, okres Prachatice
pro školní rok 2021/2022

se uskuteční v úterý od 2.5.2021 do 16.5.2021

Zápis bude probíhat následovně:

Z důvodu mimořádného opatření vlády ČR, bude zápis probíhat bezkontaktně. V zalepené obálce s nápisem "Zápis do MŠ" vhoďte prosím vyplněné formuláře, které si stáhnete na webu školy, do poštovní schránky MŠ. Ve formuláři prosím nezapomeňte vyplnit telefonní číslo a e-mail, kam Vám bude zasláno přidělené registrační číslo. Pod tímto číslem bude zveřejněno rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Tuto informaci naleznete na webových stránkách dne 31.5.2021.

Další možností je žádost se všemi výše zmíněnými náležitostmi odeslat datovou schránkou či e-mailem s platným elektronickým podpisem. 

K zápisu si prosím přineste:

 • Žádost o přijetí
 • Evidenční list dítěte
 • Potvrzení od lékaře o očkování dítě

Aktuální formuláře jsou ke stažení ve složce dokumenty.

Bez vyplněného potvrzení o splnění řádného očkování od pediatra nebude moci být dítě do MŠ přijato.

V Chlumanech, 25.03.2021

Mgr. Lucie Kašparová

zastupující ředitelka MŠ Chlumany


Dokumenty můžete stáhnout v sekci formuláře dokumenty nebo vyzvednout po předchozí domluvě v budově MŠ.

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ CHLUMANY, okres Prachatice

pro školní rok 2021/2022

Kapacita mateřské školy - 24 dětí
Volná místa - 9

Řádný termín nástupu do mateřské školy je ve středu 1. 9. 2021. O přijetí dítěte v jiném, než řádném termínu může být rozhodnuto ředitelkou školy nebo její zástupkyní v případě uvolnění kapacity v průběhu školního roku. Pokud překročí počet žádostí o přijetí dětí volnou kapacitu, tak o přijetí či nepřijetí dítěte rozhoduje vždy ředitelka školy nebo její zástupkyně, dle stanovených kritérií.

Ředitelka mateřské školy oznamuje kritéria pro přijímání dětí do MŠ

 • děti s trvalým pobytem v obci Chlumany s povinnou předškolní docházkou, (děti, které dovrší do 31.8. daného roku 5 - ti let věku)
 • děti, s trvalým pobytem v obci Chlumany které do 31.8.daného roku dovrší 4 let věku
 • děti s trvalým bydlištěm v obci Chlumany, které dovrší do 31.8. daného roku 3 let věku
 • děti s trvalým bydlištěm v obci Chlumany, které dovrší do 31.8. daného roku 2 let věku
 • dítě s trvalým bydlištěm mimo obec Chlumany, jehož sourozenec již do MŠ Chlumany dochází a bude chodit i následující rok.
 • Ostatní děti s trvalým pobytem mimo obec Chlumany, budou přijímány podle věku od nejstaršího po nejmladší, až do naplnění kapacity MŠ

Novela vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Do § 2 se vkládá nový odstavec 6, který zní:

(6) Za každé ve třídě zařazené dítě mladší 3 let se do doby dovršení 3 let věku dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 3 snižuje o 2 děti. Postupem podle věty první lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 6.

Změna v § 2 vyhlášky je účinná od 1. 9. 2020 a již před nabytím účinnosti je třeba činit kroky k tomu, aby ode dne účinnosti vyhlášky byl skutečný stav v souladu s vyhláškou. Je tedy nutné zohlednit platnou, a ještě neúčinnou úpravu již v rámci přijímacího řízení. Stejně tak tomu bylo např. i u rozšiřujícího se nároku na přijetí 4letých a 3letých dětí do mateřské školy.

Doplňující kritéria:

V případě shody výsledků dle kritérií bude mít přednost:

 1. Umístění sourozenců (starší sourozenec je již v MŠ)
 2. Starší dítě před mladším
Provoz Mateřské školy Chlumany, okres Prachatice se nadále řídí aktuálními a platnými nařízeními vlády ČR. 

Uzavření MŠ od 1.3.2021

Vláda na svém jednání dne 26.2.2021 rozhodla také o uzavření MŠ.

S účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do odvolání

 Změny v provozu škol a školských zařízení od 27. února, MŠMT ČR (msmt.cz)

Aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol

Potvrzení o uzavření MŠ nevystavuje! Stačí pouze vyplnit prohlášení o tom, jakou MŠ Vaše dítě navštěvuje.

V odkaze naleznete informace o tom, kdo má nárok na ošetřovné, včetně postupu jak a jaký formulář vyplnit, jak dlouho lze ošetřovné čerpat,...

Úvod - Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz)

Distanční výuka pro povinný předškolní ročník bude probíhat dle telefonické domluvy - přes FB stránky.


Zápis do MŠ

15.03.2021

Zápis do Mateřské školy Chlumany, okres Prachatice bude probíhat od 2. května do 16. května 2021 a to korespondenčně nebo datovou schránkou, více informací a kritéria přijímacího řízení budou uveřejněna do konce března.