Zásady pro práci s dětmi

 • Zásada první: Poznej nejdřív sama sebe.
 • Zásada druhá: Poznej, co nejdříve všechny děti, s nimiž pracuješ.
 • Zásada třetí: Stanov si pořadí cílů - co teď, co potom.
 • Zásada čtvrtá: Vždy si uvědom, proč danou hru nebo činnost volíš.
 • Zásada pátá: Méně často bývá více.
 • Zásada šestá: Nedrž se tvrdošíjně zvoleného námětu, improvizuj.
 • Zásada sedmá: Měj vždycky dostatečnou zásobu materiálu.
 • Zásada osmá: Uč se od přírody a z literatury, čti dětské knížky.
 • Zásada devátá: Uč se smyslovému i mimosmyslovému vnímání, snaž se vnímat a cítit druhé.
 • Zásada desátá: Neboj se - hrát si, pouštěj uzdu fantazie i představivost.
 • Zásada jedenáctá: Nikdy děti do žádné činnosti nenuť, snaž se najít vhodnou účinnou motivaci.
 • Zásada dvanáctá: Respektuj potřeby dětí, respektuj jejich osobnost.
 • Zásada třináctá: Buď ochotná neustále přijímat podněty, učit se novému, hledej, zkoušej.
 • Zásada čtrnáctá: Nemysli si, že máš vždycky pravdu.
 • Zásada patnáctá: Pokud Tě tvoje práce nebaví, nenacházíš v ní uspokojení,jdi okamžitě dělat něco jiného