Organizace chodu dne

Režim dne

06:00 - 08:15 otevření MŠ, scházení dětí, spontánní a pohybové aktivity dětí

dle jejich výběru, vzdělávání dětí v různých výchovně-vzdělávacích

oblastech, pohybová chvilka

08:15 - 08:30 společné přivítání dne "v ranním kruhu"

08:30 - 08:45 dopolední svačina

08:45 -09:30 výchovně-vzdělávací činnosti nabízené učitelkou

9:30 - 11:30 pobyt venku, v letních měsících již dříve - od 9.15 h.

11:30 - 12:15 společný oběd, hygiena

12:15- 14:00 ukládání dětí, poslech pohádky, odpočinek dětí, relaxace

14:00 - 14:15 odpolední svačina

14:15 - 15:45 volná hra, vzdělávání dětí v různých výchovně-vzdělávacích oblastech,spontánní a pohybové aktivity dětí

16:00 uzavření MŠ