Distanční vzdělávání

Škola v pyžamu nám dává prostor pro společné on-line setkávání. Můžeme zde vkládat videa a zábavné úkoly pro děti. Videa lze shlédnout kdykoliv, kdy mají rodiče s dětmi čas.

Pro on-line čtení pohádek před spaním se nejvíce osvědčil Google Meet.

Slouží hlavně pro komunikaci s rodiči. Můžeme zde dávat dotazy ohledně přípravy dětí do školy a společně diskutovat. Také zde vkládáme týdenní plány spolu s pracovními listy a dalšími aktivitami.

Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je zakázána osobní přítomnost dětí v mateřské škole z mimořádných či krizových opatření, nebo z důvodu nařízení karantény. Mateřská škola má povinnost poskytovat toto distanční vzdělávání dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Dítě má povinnost se této formy vzdělávání účastnit.

Rodičům předškoláků bude zaslána vzdělávací nabídka na fb stránky na každý týden. Bude obsahovat náměty na výukové aktivity, výtvarnou výchovu, pohybové činnosti, pracovní listy apod. Plně respektujeme možnosti rodin a tyto materiály budou také připraveny k vyzvednutí u vchodových dveří mateřských škol, nebo se můžete telefonicky spojit s vedením školy a materiály Vám budou osobně předány. Vypracované materiály přinesete po obnovení provozu do mateřské školy a my je založíme dětem do portfolií. Materiály u vchodů budou samozřejmě k dispozici i dětem mladším.

Co budete doma nejvíce potřebovat:

  • trpělivost :)
  • čas a pozornost :)
  • výtvarné pomůcky, obyčejnou tužku, nůžky, pastelky, lepidlo, modelínu, jakýkoliv papír apod.