Zápis do MŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA CHLUMANY- okres Prachatice,

Chlumany 60, 384 22 Vlachovo Březí IČO: 70989966 tel. 725 009 880

email: ms.chlumany@seznam.cz tel. ředitelka 725077697

Zápis k přijímaní dětí k předškolnímu

do Mateřské školy Chlumany, okres Prachatice Zápis dětí do MŠ Chlumany, okres Prachatice pro školní rok 2022/2023 se uskuteční ve čtvrtek 5. 5. 2022 Zápis bude probíhat následovně: Zápis do mateřské školy bude probíhat prezenční formou a to od 8:00 do 17:00. 

S sebou přineste dokumenty níže uvedené, které si můžete vyzvednout v mateřské škole a nebo jsou k dispozici ke stažení na webu školky. K zápisu si prosím přineste: 

 Žádost o přijetí  

Evidenční list dítěte 

 Přihlášku ke stravování 

Aktuální formuláře jsou ke stažení na adrese www.ms.chlumany.cz. Bez vyplněného potvrzení o splnění řádného očkování od pediatra nebude moci být dítě do MŠ přijato. V Chlumanech, 30.3.2022 Mgr. Milada Kokšteinová ředitelka školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA CHLUMANY- okres Prachatice,

Chlumany 60, 384 22 Vlachovo Březí IČO: 70989966 tel. 725 009 880

email: ms.chlumany@seznam.cz tel. ředitelka 725077697

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ Chlumany pro školní rok 2022/2023 Kapacita mateřské školy - 24 dětí Volná místa pro školní rok 2022/2023: 9 míst Řádný termín nástupu do mateřské školy je k 1. 9. 2022. O přijetí dítěte v jiném, než řádném termínu může být rozhodnuto ředitelkou školy v případě uvolnění kapacity v průběhu školního roku. Pokud překročí počet žádostí o přijetí dětí volnou kapacitu, tak o přijetí či nepřijetí dítěte rozhoduje vždy ředitelka školy, dle stanovených kritérií. Ředitelka mateřské školy oznamuje kritéria pro přijímání dětí do MŠ  děti s trvalým pobytem v obci Chlumany s povinnou předškolní docházkou (děti, které dovrší do 31.8. daného roku 5-ti let věku)  děti, s trvalým pobytem v obci Chlumany, které do 31.8.daného roku dovrší 4 let věku  děti s trvalým bydlištěm v obci Chlumany, které dovrší do 31.8. daného roku 3 let věku  děti s trvalým bydlištěm v obci Chlumany, které dovrší do 31.8. daného roku 2 let věku  dítě s trvalým bydlištěm mimo obec Chlumany, jehož sourozenec již do MŠ Chlumany dochází a bude chodit i následující rok.  Ostatní děti s trvalým pobytem mimo obec Chlumany, budou přijímány podle věku od nejstaršího po nejmladší, až do naplnění kapacity MŠ Doplňující kritéria: V případě shody výsledků dle kritérií bude mít přednost: 1. Umístění sourozenců (starší sourozenec je již v MŠ ) Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ proběhne v měsíci červnu. O termínu budete předem informování formou SMS. V Chlumanech, 30.3.2022 Mgr. Milada Kokšteinová ředitelka školy


Zápis do Mateřské školy Chlumany, okres Prachatice bude pro školní rok 2021/2022 probíhat 14.5.2021

Přesnější informace a podmínky zápisu budou zveřejněny minimálně měsíc dopředu a to z důvodu aktuální pandemické situace a vzhledem ke změnám podmínek zápisů, které udává MŠMT. 

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

do Mateřské školy Chlumany, okres Prachatice

Zápis dětí do MŠ Chlumany, okres Prachatice
pro školní rok 2021/2022

se uskuteční v úterý od 2.5.2021 do 16.5.2021

Zápis bude probíhat následovně:

Z důvodu mimořádného opatření vlády ČR, bude zápis probíhat bezkontaktně. V zalepené obálce s nápisem "Zápis do MŠ" vhoďte prosím vyplněné formuláře, které si stáhnete na webu školy, do poštovní schránky MŠ. Ve formuláři prosím nezapomeňte vyplnit telefonní číslo a e-mail, kam Vám bude zasláno přidělené registrační číslo. Pod tímto číslem bude zveřejněno rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Tuto informaci naleznete na webových stránkách dne 31.5.2021.

Další možností je žádost se všemi výše zmíněnými náležitostmi odeslat datovou schránkou či e-mailem s platným elektronickým podpisem.

K zápisu si prosím přineste:

 • Žádost o přijetí
 • Evidenční list dítěte
 • Potvrzení od lékaře o očkování dítě

Aktuální formuláře jsou ke stažení ve složce dokumenty.

Bez vyplněného potvrzení o splnění řádného očkování od pediatra nebude moci být dítě do MŠ přijato.

V Chlumanech, 25.03.2021

Mgr. Lucie Kašparová

zastupující ředitelka MŠ Chlumany

Dokumenty můžete stáhnout v sekci formuláře dokumenty nebo vyzvednout po předchozí domluvě v budově MŠ.

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ CHLUMANY, okres Prachatice

pro školní rok 2021/2022

Kapacita mateřské školy - 24 dětí
Volná místa - 9

Řádný termín nástupu do mateřské školy je ve středu 1. 9. 2021. O přijetí dítěte v jiném, než řádném termínu může být rozhodnuto ředitelkou školy nebo její zástupkyní v případě uvolnění kapacity v průběhu školního roku. Pokud překročí počet žádostí o přijetí dětí volnou kapacitu, tak o přijetí či nepřijetí dítěte rozhoduje vždy ředitelka školy nebo její zástupkyně, dle stanovených kritérií.

Ředitelka mateřské školy oznamuje kritéria pro přijímání dětí do MŠ

 • děti s trvalým pobytem v obci Chlumany s povinnou předškolní docházkou, (děti, které dovrší do 31.8. daného roku 5 - ti let věku)
 • děti, s trvalým pobytem v obci Chlumany které do 31.8.daného roku dovrší 4 let věku
 • děti s trvalým bydlištěm v obci Chlumany, které dovrší do 31.8. daného roku 3 let věku
 • děti s trvalým bydlištěm v obci Chlumany, které dovrší do 31.8. daného roku 2 let věku
 • dítě s trvalým bydlištěm mimo obec Chlumany, jehož sourozenec již do MŠ Chlumany dochází a bude chodit i následující rok.
 • Ostatní děti s trvalým pobytem mimo obec Chlumany, budou přijímány podle věku od nejstaršího po nejmladší, až do naplnění kapacity MŠ

Novela vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Do § 2 se vkládá nový odstavec 6, který zní:

(6) Za každé ve třídě zařazené dítě mladší 3 let se do doby dovršení 3 let věku dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 3 snižuje o 2 děti. Postupem podle věty první lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 6.

Změna v § 2 vyhlášky je účinná od 1. 9. 2020 a již před nabytím účinnosti je třeba činit kroky k tomu, aby ode dne účinnosti vyhlášky byl skutečný stav v souladu s vyhláškou. Je tedy nutné zohlednit platnou, a ještě neúčinnou úpravu již v rámci přijímacího řízení. Stejně tak tomu bylo např. i u rozšiřujícího se nároku na přijetí 4letých a 3letých dětí do mateřské školy.

Doplňující kritéria:

V případě shody výsledků dle kritérií bude mít přednost:

 1. Umístění sourozenců (starší sourozenec je již v MŠ)
 2. Starší dítě před mladším

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY CHLUMANY, OKRES PRACHATICE PRO ROK 2021/2022

Zápis proběhl ve dnech od 2. 5. 2021 do 16. 5. 2021

V řádném termínu bylo přijato 5 žádostí o přijetí.

Volná kapacita pro školní rok 2021/2022 činní 9 míst pro děti starších tří let nebo dle vyhlášky o předškolním vzdělávání č.14/2005 Sb, v platném znění k 1.9.2020 o snižování kapacity MŠ při přijetí dítěte mladšího tří let, celkového počtu 24 míst.

Ředitelka školy vydala v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, dle správního řádu 500/2004 Sb., a na základě kritérií stanovených pro zápis na školní rok 2021/2022 následovně:

K předškolnímu vzdělávání v MŠ Chlumany, okres Prachatice byly přijaty/nepřijaty tyto děti:

Registrační číslo přihlášky Rozhodnutí

1/a/2021 Přijato od 1.9.2021

2/a/2021 Přijato od 1.9.2021

3/a/2021 Přijato od 1.9.2021

4/a/2021 Přijato od 1.9.2021

5/a/2021 Přijato od 1.9.2021

Kapacita mateřské školy pro školní rok 2021/2022 není naplněna. Volná místa: 3.

Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte je vedeno v Matrice MŠ Chlumany, okres Prachatice, kde je možné do spisu nahlédnout.