Podmínky vzdělávání

 • Prostory třídy jsou za pomoci nábytku rozděleny na menší části (hrací koutky), kde je prostor i pro knihovničku, stolní hry, kuchyňka, obchod, kadeřnictví a jiné. V roce 2020 se podařílo obměnit část nábytku za nový, včetně stolů, které byly výškově nevyhovující pro předškolní děti
 • Dále je zde herna, vybavená marmoleem, pro děti slouží k pohybovému vyžití. V době poledního odpočinku se zde rozkládají lehátka
 • V místnosti je i hudební koutek, který je vybaven klávesami, orffovými nástroji a jinými rytmizačními pomůckami.
 • Hygienické zázemí je společné pro dívky i chlapce
 • V šatnách je výškově vyhovující sedací nábytek, věšáky na sušení, nástěnky pro informace rodičům.
 • Třídy jsou vybaveny dětským nábytkem, který vyhovuje platným normám a je barevně sladěn. Veškerý nábytek ve třídách je navržen tak, aby bylo využito všech zákoutí třídy a zároveň zůstal dětem dostatek prostoru pro volnou hru.
 • Vybavení hračkami je dostačující a podle potřeb se doplňuje a obměňuje.
 • Děti se samy svými výtvory podílejí na výzdobě a úpravě interiéru školky.
 • Prostředí je upraveno tak, aby práce dětí byly přístupné a byly k nahlédnutí i rodičům.
 • Herna je vybavena počítačem, děti pracují u počítače společně s učitelkou
 • Z projektu Šablony III byla škola vybavena ICT technikou, kterou učitelky využívají při řízené práci s dětmi

.